ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Home/ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η φυτοπροστασία είναι ο γεωπονικός κλάδος που αφορά στην προστασία των καλλιεργούμενων, καλλωπιστικών και δασικών φυτών από εχθρούς (έντομα, ακάρεα λοιπούς ζωικούς εχθρούς), ασθένειες (μύκητες, βακτήρια, φυτοιούς) και κλιματικές συνθήκες (βροχές, ακραίες θερμοκρασίες, κλπ)

Εστιάζουμε σε πρακτικές συμβουλές και τεχνικές διαχείρισης του κήπου και του αγρού με ωφέλιμα έντομα και βιολογικές μεθόδους που αποτελούν συμμάχους της φυτοπροστασίας του λαχανόκηπου, των καλλωπιστικών φυτών, των δένδρων και των καλλιεργούμενων φυτών.

Go to Top