Η «ξηρή κορυφή» στην τομάτα οφείλεται στην ανεπαρκή τροφοδοσία (τροφοπενία) των καρπών με ασβέστιο, που προκαλείται είτε από έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος είτε από αδυναμία απορρόφησης του ασβεστίου από τα ίδια τα φυτά.

Πότε εμφανίζεται η ξηρή κορυφή στην τομάτα:

 • Όταν γίνονται υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις (κυρίως με αμμωνιακά),
 • Όταν το κάλιο βρίσκεται σε  πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και σε   δυσαναλογία με το ασβέστιο του εδάφους.
 • Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας, όπου παρατηρείται και έντονη διαπνοή
 • Σε εδάφη που αποστραγγίζουν πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.
 • Σε εδάφη με υψηλή αλατότητα.
 • Όταν γίνεται ακανόνιστο πότισμα.

Αντιμετώπιση της ξηρής κορυφής.

 • Βελτίωση του χώματος όπου θα φυτευτούν οι τομάτες, με προσθήκη χώματος κατάλληλο για το λαχανόκηπο.
 • Να αποφεύγονται τα ακανόνιστα ποτίσματα. Το αυτόματο πότισμα να ποτίζει συγκεκριμένη ώρα της μέρας με συγκεκριμένη ποσότητα νερού.
 • Σκίαση των φυτών κατά τις καλοκαιρινές περιόδους και ιδιαίτερα σε τις πολύ ζεστές μέρες.
 • Περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων που περιέχουν κάλιο, μαγνήσιο, άζωτο και αμμωνία.
 • Προσθήκη ασβεστίου στο χώμα πριν από τη φύτευση με τη μορφή μαρμαρόσκονης που θα ανακατευθεί με το χώμα. Η προσθήκη ασβεστίου αυξάνει επίσης το pH του εδάφους.
 • Διαφυλλικοί ψεκασμοί των φυτών με φωσφορικά λιπάσματα ή νιτρικό ασβέστιο ή χλωριούχο ασβέστιο κατά τις απογευματινές ώρες.

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και σε καρπούζι, καθώς και σε μελιτζάνα ή πιπεριά.