Η εταιρία VIORGAN ιδρύθηκε το 1987 από το γεωπόνο Τιμολέοντα Σιδηρόπουλο, με στόχο την παραγωγή οργανικού λιπάσματος μέσω της εκτροφής μιας ειδικής ράτσας γαιοσκώληκων (California Red Worms).
Σήμερα, η εταιρία διαθέτοντας έναν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχοντας κατορθώσει να τελειοποιήσει τις τεχνικές εκτροφής του γαιοσκώληκα παράγει, μέσα από ένα πλήρως καθετοποιημένο σύστημα, μία σειρά προϊόντων – με βάση το προϊόν του γαιοσκώληκα – πλήρως εναρμονισμένων με τις τρέχουσες ανάγκες τις ελληνικής γεωργίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κηποτεχνίας.

Θεοφύλακτος Τ. Σιδηρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παλαιά Κουλούρα 251 00 – Αίγιο
Τηλ./Fax: +30 26910 60570
www.viorgan.net – info@viorgan.net
VIORGAN κόμποστ γαιοσκωλήκων