9η Διεθνής Έκθεση «Zootechnia», ΔΕΘ 29-1/1-2-2015

Σημείο αναφοράς για έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, την κτηνοτροφία-πτηνοτροφία, θα αποτελέσει η 9η Διεθνής Έκθεση «Zootechnia», [...]