Το Μεσογειακό Κέντρο Αγροδιατροφής και ικανοτήτων καινοτομεί

Το Μεσογειακό Κέντρο Αγροδιατροφής και ικανοτήτων στο Ηράκλειο Κρήτης (ΜACC) καινοτομεί στο κατώφλι του 2023 Με καινοτομίες σε αγροδιατροφικά προϊόντα [...]