Αζόλα – Azolla caroliniana

Το Azolla caroliniana κατάγεται από την Βόρεια Αμερική. Πρόκειται για ποώδες, πολυετές, πτεροειδές, υδρόβιο φυτό, που ανήκει στην οικογένεια Azollaceae. Πολλές [...]