Ιπποφαές: Τρόποι καλλιέργειας και προοπτικές

Απευθυνθήκαμε στον κ. Κωνσταντινίδη Παντελή, από τα Φυτώρια Σερρών Κωνσταντινίδη, προκειμένου να μας μεταφέρει τη δική του εμπειρία για τις [...]