Το Μεσογειακό Κέντρο Αγροδιατροφής και ικανοτήτων στο Ηράκλειο Κρήτης (ΜACC) καινοτομεί στο κατώφλι του 2023

Το Μεσογειακό Κέντρο Αγροδιατροφής και ικανοτήτων στο Ηράκλειο Κρήτης (ΜACC) καινοτομεί στο κατώφλι του 2023 Με καινοτομίες σε αγροδιατροφικά προϊόντα [...]