4 χρόνια”ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ”

4 ΧΡΟΝΙΑ "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ [...]