ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – Εργασίες στον αγρό και κήπο

Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας κατά βάση μαζέματος και προετοιμασίας αγρού, βεράντας και κήπου: Για όλες τις καλλιέργειες που «έληξαν» το [...]