Ρεβύθι, καλλιέργεια στο λαχανόκηπο και τον αγρό

Πότε και πως καλλιεργείται το ρεβύθι στο λαχανόκηπο και στον αγρό. Ποιοί είναι οι κατάλληλοι καλλιεργητικοί χειρισμοί για μια αποδοτική [...]