Πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

Πολλά έχουν αλλάξει, προς το θετικό, στα 25 χρόνια που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) καταγράφει την πρόσβαση του πληθυσμού [...]