Προβληματικά εδάφη (FAO)

Τα προβληματικά εδάφη είναι εδάφη που λόγω εξελικτικών συνθηκών αναπτύσσονται συνθήκες που δυσκολεύουν ή αποτρέπουν την ανάπτυξη των φυτών. Παρόλα [...]