Αγενής πολλαπλασιασμός φυτών

Αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού των φυτών   Στα φυτά υπάρχουν δύο είδη πολλαπλασιασμού, ο εγγενής και ο αγενής πολλαπλασιασμός. Ο εγγενής [...]