Δημοφιλείς ποικιλίες τομάτας

Η τομάτα έχει περισσότερες από 12.000 ποικιλίες σε όλο τον κόσμο, ενώ διαρκώς δημιουργούνται νέες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τόσο τις [...]