Καλλιέργεια της πατάτας: πατατόσπορος

Προβλάστηση πατατόσπορου Στην καλλιέργεια της πατάτας, πριν τη φύτευση, ακολουθείται η διαδικασία της προβλάστησης του πατατόσπορου. Έτσι οι κόνδυλοι της [...]