Πασχαλιά – Syringa vulgaris, Oleaceae

Η πασχαλιά (Syringa vulgaris, Oleaceae) είναι φυλλοβόλος θάμνος ή δένδρο. Κατάγεται από τις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Το ύψος του [...]