Παιδότοποι σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ως Παιδική χαρά ορίζεται ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και [...]