Τι τμήμα του φυτού τρώγεται από κάθε λαχανικό

Τα λαχανικά είναι μια μεγάλη κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για τα εδώδιμα μέρη τους και τα οποία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ [...]