Μπαμπού στον κήπο και φροντίδες.

Έχω 4-5 μπαμπού που είναι σε ένα παρτέρι που το χτυπάει αρκετά ο ήλιος. Λίπασμα δεν έχει προστεθεί για καιρό και [...]