Οι εντυπωσιακές Μαγνόλιες (Magnolia sp.)

Οι μαγνόλιες (Magnolia sp., Magnoliaceae) είναι καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι, τα οποία αναπτύσσονται ως αειθαλή ή φυλλοβόλα φυτά, αναλόγως του [...]