Λοβέλια ή λομπέλια

Λοβέλια ή λομπέλια   H λοβέλια (Lobellia sp, Campanulaceae) είναι γένος με πάνω από σαράντα είδη φυτών – πολυετών και [...]