Τι λίπασμα θέλει η τουλίπα;

Τι λιπάσματα χρειάζεται να χρησιμοποιήσω για τις τουλίπες όσον αφορά φύτευση, βλάστηση και ανθοφόρα; Η φύτευση θα γίνει σε εξωτερικό [...]