Κουμαριά

Η κουμαριά (Arbutus unedo, Ericaceae) είναι αειθαλές δασικό δέντρο που αν δεν διαμορφωθεί κατάλληλα αναπτύσσεται και σαν μεγάλος θάμνος. Κατάγεται [...]