Φύτευση, λίπανση, πότισμα για την κορδυλίνη

Η κορδυλίνη είναι είδος Δράκαινας. Η επιστημονική ονομασία του φυτού είναι Cordyline indivisa (παλαιότερη ονομασία Dracaena indivisa) της οικογένεια Liliaceae. [...]