Μουριά

Μουριά, ένα υπέροχο φυλλοβόλο δένδρο   Η μουριά (Morus alba και M. nigra, Moraceae) είναι φυλλοβόλο πλατύφυλλο δέντρο με πολύ [...]