Ποια υλικά βάζουμε στο κόμποστ και στον κομποστοποιητή

Τι μπαίνει και τι δεν μπαίνει στο κόμποστ και στον κομποστοποιητή;   Όσοι έχουμε ασχοληθεί με το κόμποστ γνωρίζουμε από [...]