Καλλωπιστική πιπεριά, με κόκκινους καλοκαιρινούς καρπούς

Κάψικο ή καλλωπιστική πιπεριά, με κόκκινους καρπούς που διαρκούν όλο το καλοκαίρι Η καλλωπιστική πιπεριά ή καψικό είναι ένα μικρό [...]