Σέσκουλο

Το σέσκουλο (Beta vulgaris var. cicla) είναι λαχανικό που ανήκει στην οικογένεια των Χηνοποδιίδων (Chenopodiaceae). Αλλιώς ονομάζεται σέσκλο, ενώ στην Κύπρο [...]

2017-04-26T15:39:46+03:00April 26, 2017|ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ|0 Comments
Go to Top