Κάμπια των πεύκων

Ένα από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά έντομα είναι η κάμπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη ή κνηθοκάμπη (Thaumetopoea pityocampa, Lepidortera). [...]