Διάδρομοι με πέτρα στον κήπο

Οι διάδρομοι κίνησης στον κήπο εκτός από τον λειτουργικό τους ρόλο στην διευκόλυνση της κίνησης έχουν και αισθητική αξία.  Ανάλογα [...]