Μια μοναδική ευκαιρία εκμάθησης Ζωγραφικής Βοτάνων

Φυτά από τους λόφους και τις ακτές του Νοτίου Πηλίου. Στα τέλη Μαΐου μια σειρά μαθημάτων ζωγραφικής βοτάνων, που θα [...]