Οι φωλιές από τους τερμίτες μειώνουν την ερημοποίηση εδαφών

Φαίνεται πως οι φωλιές που δημιουργούν οι τερμίτες αναστέλλουν σημαντικά την ερημοποίηση εδαφών, που βρίσκονται σε περιοχές με ξηρασία. Αυτό [...]