Εκδήλωση με θέμα: Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β. & Φ.Π.) και η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία (ΕΖΕ: www.eze.org.gr)  οργανώνουν εκδήλωση με [...]