ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ – Επαγγελματική Εκπαίδευση στο χώρο της Κηποτεχνίας

ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΓΓΡΟΥ - Με γνώμονα τη δημιουργική και αποτελεσματική παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, για νέους και νέες που [...]