Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων με ομιλία του Νίκου Θυμάκη

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) θα πραγματοποιηθεί η Ανοικτή Ημέρα [...]