Γυψοφίλη – φροντίδα, φύτευση, κλάδεμα

Γυψοφίλη - φροντίδα, φύτευση, κλάδεμα   Η γυψοφίλη (Gypsophila sp, Caryophyllaceae) κατάγεται από την Ευρώπη και την Ασία και ανήκει [...]