Ο ELCA περνάει στην εποχή της «διαχείρισης οικοσυστημάτων».

Η Ε.Ε ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ». «Είναι φυσικός, ψυχολογικός, [...]