Δραστηριότητες & Έναρξη Σεμιναρίων Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ διοργανώνει μια νέα σειρά σεμιναρίων. Σε μία περίοδο κρίσης, περιβαλλοντικής, κοινωνικής, αλλά και κρίση αξιών, [...]