Δαφνοκέρασος

Δαφνοκέρασος Ο δαφνοκέρασος (Prunus laurocerasus, Rosaceae) είναι αειθαλής θάμνος που έχει αποκτήσει και στη χώρα μας ιδιαίτερο καλλωπιστικό ενδιαφέρον καθώς [...]