Ημερίδα στο ΓΠΑ για το πολλαπλασιαστικό υλικό

Ο Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σας προσκαλούν τη [...]