Γλοιοσπόριο στην ελιά

Γλοιοσπόριο στην ελιά   Το γλοιοσπόριο στην ελιά ή anthracnose αποτελεί μια μυκητολογική ασθένεια της ελιάς σε διάφορες ελαιοπαραγωγικές περιοχές [...]