Γλοιοσπόριο στην ελιά

Το γλοιοσπόριο στην ελιά ή anthracnose αποτελεί μια μυκητολογική ασθένεια της ελιάς σε διάφορες ελαιοπαραγωγικές περιοχές ανά τον κόσμο. Στην [...]