Ανακοίνωση Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α

Το Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. εγκαινιάζει κύκλο διαλέξεων με [...]