Βιολογική κτηνοτροφία. Νομοθεσία – προϋποθέσεις

Τι είναι η βιολογική κτηνοτροφία. Βιολογική κτηνοτροφία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι ένα σύστημα εκτροφής βασισμένο στη φυσική διαβίωση [...]