Βιολογική κτηνοτροφία. Νομοθεσία – προϋποθέσεις

Βιολογική κτηνοτροφία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι ένα σύστημα εκτροφής βασισμένο στη φυσική διαβίωση των ζώων. Οι ζωοτροφές που [...]