Αυτόνομα σπίτια του μέλλοντος σε αγροτικά και ζωικά προϊόντα

Ένα πρώην εγκαταλειμμένο τυπογραφείο στο Manchester θα αποτελέσει τη βάση για ένα πείραμα οικιακής αυτονομίας σύμφωνα με τις τεχνικές της [...]