Αστίλβη, βολβώδες φυτό με πλούσια ανθοφορία που διαρκεί

Αστίλβη, βολβώδες φυτό με πλούσια ανθοφορία που διαρκεί Η αστίλβη (Astilbe sp. Saxifragaceae) είναι γένος 18 πολυετών ποωδών βολβωδών ειδών. [...]