Το αλογάκι της Παναγίας

Το έντομο αυτό είναι το Mantis religiosa, Mantidea. Πιο γνωστό σε μας είναι με το όνομα αλογάκι της Παναγίας. Γενικά, [...]