Αλευρώδης θερμοκηπίων, πρόβλημα σε λαχανικά και καλλωπιστικά.

Η προσβολή του αλευρώδης των θερμοκηπίων είναι ένα συχνό πρόβλημα που παρατηρείτε σε θερμοκήπια αλλά και υπαίθριες καλλιέργειες σε λαχανικά [...]