Λεμονιά – Παραμορφωμένο λεμόνι

Πολύ συχνά στη λεμονιά εμφανίζονται πάνω στο δέντρο παραμορφωμένα λεμόνια όπως φαίνονται και στην φωτογραφία. Οι καρποί ενώ δείχνει ότι [...]