Τα σκαθάρια των χαλιών

Οικονομικές παρενέργειες και από τα σκαθάρια των χαλιών. Κολεόπτερο (Coleoptero) της οικογένειας Dermestidae, που συνήθως αναφέρονται ως τα σκαθάρια με [...]